User Tools

Site Tools


3928--9329-nikolaimedtner-la-gi

Nikolaimedtner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9329
Đặt tên theo Nikolai Medtner
Tên thay thế 1990 EO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0800285
Viễn điểm quỹ đạo 2.4995499
Độ lệch tâm 0.0916070
Chu kỳ quỹ đạo 1265.5860437
Độ bất thường trung bình 3.84781
Độ nghiêng quỹ đạo 5.98545
Kinh độ của điểm nút lên 243.90502
Acgumen của cận điểm 20.77296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9329 Nikolaimedtner (1990 EO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9329 Nikolaimedtner
3928--9329-nikolaimedtner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)