User Tools

Site Tools


3929--9672-rosenbergerezek-la-gi

Rosenbergerezek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9672
Tên thay thế 1997 TA10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0182884
Viễn điểm quỹ đạo 3.3474432
Độ lệch tâm 0.0517073
Chu kỳ quỹ đạo 2074.0819436
Độ bất thường trung bình 313.71222
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70879
Kinh độ của điểm nút lên 34.42171
Acgumen của cận điểm 356.28598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9672 Rosenbergerezek (1997 TA10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1997 bởi P. Pravec ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9672 Rosenbergerezek
3929--9672-rosenbergerezek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)