User Tools

Site Tools


3930--h-ng-quang-qu-ng-uy-n-la-gi

Hồng Quang là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hồng Quang có diện tích 28,85 km², dân số năm 1999 là 2.730 người.[1], mật độ dân cư đạt 95 người/km².

Xã Hồng Quang được chia thành các xóm: Bó Ngùa, Chí Mu-Lũng My, Cốc Chủ, Lũng Ổ-Lũng Nọi-Lũng Sạng, Lũng Cút-Lũng Nà, Lũng Hoóc, Lũng Tón-Lũng Nậu, Lũng Phiệt, Lũng Riếng, Nà Sào, Pác Nà, Lũng Rị, Lũng Nội.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
3930--h-ng-quang-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)