User Tools

Site Tools


3931--10016-yugan-la-gi

Yugan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10016
Đặt tên theo Nefteyugansk
Tên thay thế 1978 SW7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1117312
Viễn điểm quỹ đạo 2.8021994
Độ lệch tâm 0.1405124
Chu kỳ quỹ đạo 1406.6853581
Độ bất thường trung bình 244.88229
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55244
Kinh độ của điểm nút lên 332.93324
Acgumen của cận điểm 47.73177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10016 Yugan (1978 SW7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Yugan, the shortened version of the city thuộc Nefteyugansk, Nga.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10016 Yugan
3931--10016-yugan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)