User Tools

Site Tools


3932--10171-takaotengu-la-gi

10171 Takaotengu (tên chỉ định: 1995 EE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masanori Hirasawa và Shohei Suzuki ở Mount Nyukasa Station ở Nhật Bản ngày 7 tháng 3 năm 1995. Nó được đặt theo tên Takaotengu, a legendary creature said to inhabit Mount Takao ở Tokyo, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
3932--10171-takaotengu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)