User Tools

Site Tools


3933--10322-mayuminarita-la-gi

Mayuminarita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10322
Tên thay thế 1990 VT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8670677
Viễn điểm quỹ đạo 2.8628413
Độ lệch tâm 0.2105270
Chu kỳ quỹ đạo 1328.4114704
Độ bất thường trung bình 307.53996
Độ nghiêng quỹ đạo 1.92381
Kinh độ của điểm nút lên 200.35657
Acgumen của cận điểm 190.81214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10322 Mayuminarita (1990 VT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10322 Mayuminarita
3933--10322-mayuminarita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)