User Tools

Site Tools


3934--10482-dangrieser-la-gi

Dangrieser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10482
Tên thay thế 1983 RG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8321340
Viễn điểm quỹ đạo 2.7555912
Độ lệch tâm 0.2012887
Chu kỳ quỹ đạo 1268.9646771
Độ bất thường trung bình 28.87619
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33567
Kinh độ của điểm nút lên 70.14879
Acgumen của cận điểm 296.70464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10482 Dangrieser (1983 RG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10482 Dangrieser
3934--10482-dangrieser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)