User Tools

Site Tools


3936--7771-tv-ren-la-gi

7771 Tvären là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1583.7910599 ngày (4.34 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3936--7771-tv-ren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)