User Tools

Site Tools


3937--8128-nicomachus-la-gi

Nicomachus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1967
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8128
Đặt tên theo Nicomachus
Tên thay thế 1967 JP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7752124
Viễn điểm quỹ đạo 3.4766606
Độ lệch tâm 0.1121981
Chu kỳ quỹ đạo 2018.6854007
Độ bất thường trung bình 161.52238
Độ nghiêng quỹ đạo 4.13185
Kinh độ của điểm nút lên 327.02264
Acgumen của cận điểm 262.08695
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8128 Nicomachus (1967 JP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1967 bởi C. U. Cesco và A. R. Klemola ở El Leoncito.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8128 Nicomachus
3937--8128-nicomachus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)