User Tools

Site Tools


3938--8284-cranach-la-gi

Cranach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8284
Đặt tên theo Lucas Cranach the Elder
Tên thay thế 1991 TT13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6768768
Viễn điểm quỹ đạo 3.5328174
Độ lệch tâm 0.1378394
Chu kỳ quỹ đạo 1998.2910171
Độ bất thường trung bình 277.55666
Độ nghiêng quỹ đạo 11.59641
Kinh độ của điểm nút lên 279.82864
Acgumen của cận điểm 244.15942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8284 Cranach (1991 TT13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8284 Cranach
3938--8284-cranach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)