User Tools

Site Tools


3939--8434-columbianus-la-gi

Columbianus
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8434
Đặt tên theo Tundra Swan
Tên thay thế 6571 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2317412
Viễn điểm quỹ đạo 3.7114582
Độ lệch tâm 0.2489765
Chu kỳ quỹ đạo 1871.0435226
Độ bất thường trung bình 36.83636
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12920
Kinh độ của điểm nút lên 118.22930
Acgumen của cận điểm 337.13620
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8434 Columbianus (6571 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8434 Columbianus
3939--8434-columbianus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)