User Tools

Site Tools


3940--8595-dougallii-la-gi

Dougallii
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8595
Đặt tên theo Roseate Tern
Tên thay thế 3233 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3810535
Viễn điểm quỹ đạo 3.1221081
Độ lệch tâm 0.1346598
Chu kỳ quỹ đạo 1667.1390999
Độ bất thường trung bình 125.34454
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32270
Kinh độ của điểm nút lên 3.75585
Acgumen của cận điểm 90.74520
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8595 Dougallii (3233 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8595 Dougallii
3940--8595-dougallii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)