User Tools

Site Tools


3941--8754-leucorodia-la-gi

Leucorodia
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8754
Đặt tên theo Spoonbill
Tên thay thế 4521 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6584150
Viễn điểm quỹ đạo 3.1424060
Độ lệch tâm 0.0834349
Chu kỳ quỹ đạo 1804.2122040
Độ bất thường trung bình 247.49883
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23992
Kinh độ của điểm nút lên 332.61723
Acgumen của cận điểm 8.00189
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8754 Leucorodia (4521 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8754 Leucorodia
3941--8754-leucorodia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)