User Tools

Site Tools


3942--8911-kawaguchijun-la-gi

Kawaguchijun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8911
Tên thay thế 1995 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8546311
Viễn điểm quỹ đạo 3.1639995
Độ lệch tâm 0.0514018
Chu kỳ quỹ đạo 1906.7772371
Độ bất thường trung bình 321.55560
Độ nghiêng quỹ đạo 7.48979
Kinh độ của điểm nút lên 74.14532
Acgumen của cận điểm 166.21805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8911 Kawaguchijun (1995 YA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8911 Kawaguchijun
3942--8911-kawaguchijun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)