User Tools

Site Tools


3943--9012-benner-la-gi

Benner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9012
Tên thay thế 1984 UW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9904207
Viễn điểm quỹ đạo 3.7650899
Độ lệch tâm 0.3083426
Chu kỳ quỹ đạo 1783.1144412
Độ bất thường trung bình 317.00395
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07985
Kinh độ của điểm nút lên 298.55252
Acgumen của cận điểm 77.84654
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9012 Benner (1984 UW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9012 Benner
3943--9012-benner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)