User Tools

Site Tools


3944--9161-beaufort-la-gi

Beaufort
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9161
Đặt tên theo Francis Beaufort
Tên thay thế 1987 BZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3048342
Viễn điểm quỹ đạo 3.0122750
Độ lệch tâm 0.1330499
Chu kỳ quỹ đạo 1583.3131461
Độ bất thường trung bình 21.64312
Độ nghiêng quỹ đạo 14.06464
Kinh độ của điểm nút lên 140.15676
Acgumen của cận điểm 280.66003
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9161 Beaufort (1987 BZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9161 Beaufort
3944--9161-beaufort-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)