User Tools

Site Tools


3945--9331-fannyhensel-la-gi

Fannyhensel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9331
Đặt tên theo Fanny Mendelssohn
Tên thay thế 1990 QM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5876302
Viễn điểm quỹ đạo 2.9080474
Độ lệch tâm 0.0583035
Chu kỳ quỹ đạo 1663.7394096
Độ bất thường trung bình 358.31374
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43348
Kinh độ của điểm nút lên 13.75621
Acgumen của cận điểm 282.68280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9331 Fannyhensel (1990 QM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9331 Fannyhensel
3945--9331-fannyhensel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)