User Tools

Site Tools


3946--9673-kunishimakoto-la-gi

Kunishimakoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9673
Tên thay thế 1997 UC25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7981277
Viễn điểm quỹ đạo 2.6382257
Độ lệch tâm 0.1893668
Chu kỳ quỹ đạo 1206.6814758
Độ bất thường trung bình 136.46919
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04706
Kinh độ của điểm nút lên 184.16767
Acgumen của cận điểm 108.61509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9673 Kunishimakoto (1997 UC25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9673 Kunishimakoto
3946--9673-kunishimakoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)