User Tools

Site Tools


3947--ng-c-ng-qu-ng-uy-n-la-gi

Ngọc Động là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Ngọc Động có diện tích 37,7 km², dân số năm 1999 là 3.081 người.[1], mật độ dân cư đạt 82 người/km².

Xã Ngọc Động được chia thành các xóm: Bản Áo, Bó Khiếng-Bó Chưởng, Búng Thầu, Lũng Cải-Lũng Pảng, Lũng Mạ-Lũng Mong, Thang Lũng-Lũng Nà, Lũng Nhầu, Lũng Niền, Lũng Thoong, Nà Du, Phia Cang, Phò Đoỏng, Sộc Cốc, Tẩu Kéo, Tẩu Thoong, Đống Đa, Phia Đỏng.

Trên địa bàn xã Ngọc Động có núi Co Chở cao 825 mét giáp với xã Hà Trì. Suối Bó Ru chảy trên địa phận xã Ngọc Động.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
3947--ng-c-ng-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)