User Tools

Site Tools


3948--10021-henja-la-gi

Henja
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Claes-Ingvar Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10021
Tên thay thế 1979 QC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9412784
Viễn điểm quỹ đạo 2.7529120
Độ lệch tâm 0.1729017
Chu kỳ quỹ đạo 1313.3923886
Độ bất thường trung bình 312.79210
Độ nghiêng quỹ đạo 11.69165
Kinh độ của điểm nút lên 326.31706
Acgumen của cận điểm 60.71328
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10021 Henja (1979 QC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Karin Henja, a famous Swedish crossword compiler.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10021 Henja
3948--10021-henja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)