User Tools

Site Tools


3949--10172-humphreys-la-gi

Humphreys
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10172
Tên thay thế 1995 FW19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5788087
Viễn điểm quỹ đạo 2.9025801
Độ lệch tâm 0.0590674
Chu kỳ quỹ đạo 1657.2550691
Độ bất thường trung bình 187.81492
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45922
Kinh độ của điểm nút lên 10.50009
Acgumen của cận điểm 301.07059
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10172 Humphreys (1995 FW19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10172 Humphreys
3949--10172-humphreys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)