User Tools

Site Tools


3951--10483-tomburns-la-gi

Tomburns
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10483
Tên thay thế 1983 RP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8847026
Viễn điểm quỹ đạo 2.6590842
Độ lệch tâm 0.1704265
Chu kỳ quỹ đạo 1250.7783489
Độ bất thường trung bình 51.14608
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16329
Kinh độ của điểm nút lên 150.54050
Acgumen của cận điểm 223.24936
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10483 Tomburns (1983 RP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10483 Tomburns
3951--10483-tomburns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)