User Tools

Site Tools


3952--10667-van-marxveldt-la-gi

10667 van Marxveldt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1005.3942754 ngày (2.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1975.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3952--10667-van-marxveldt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)