User Tools

Site Tools


3953--7775-taiko-la-gi

Taiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Kushida
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7775
Tên thay thế 1992 XD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1801933
Viễn điểm quỹ đạo 3.1603547
Độ lệch tâm 0.1835320
Chu kỳ quỹ đạo 1593.7939788
Độ bất thường trung bình 218.56699
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38560
Kinh độ của điểm nút lên 278.92433
Acgumen của cận điểm 116.30847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7775 Taiko (1992 XD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1992 bởi Y. Kushida ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7775 Taiko
3953--7775-taiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)