User Tools

Site Tools


3954--8130-seeberg-la-gi

Seeberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8130
Tên thay thế 1976 DJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.4450653
Viễn điểm quỹ đạo 4.5400765
Độ lệch tâm 0.1371311
Chu kỳ quỹ đạo 2913.9184773
Độ bất thường trung bình 316.60322
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97480
Kinh độ của điểm nút lên 113.95980
Acgumen của cận điểm 95.91001
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

8130 Seeberg (1976 DJ1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1976 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8130 Seeberg
3954--8130-seeberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)