User Tools

Site Tools


3955--8286-kouji-la-gi

Kouji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8286
Tên thay thế 1992 EK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9562471
Viễn điểm quỹ đạo 2.3993707
Độ lệch tâm 0.1017361
Chu kỳ quỹ đạo 1173.8918624
Độ bất thường trung bình 299.89777
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14295
Kinh độ của điểm nút lên 334.08810
Acgumen của cận điểm 283.10285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8286 Kouji (1992 EK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8286 Kouji
3955--8286-kouji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)