User Tools

Site Tools


3956--8435-anser-la-gi

Anser
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8435
Đặt tên theo Anser
Tên thay thế 6643 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8437322
Viễn điểm quỹ đạo 2.5961026
Độ lệch tâm 0.1694591
Chu kỳ quỹ đạo 1208.1021370
Độ bất thường trung bình 107.85667
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79765
Kinh độ của điểm nút lên 31.33897
Acgumen của cận điểm 18.85458
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8435 Anser (6643 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8435 Anser
3956--8435-anser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)