User Tools

Site Tools


3957--8596-alchata-la-gi

Alchata
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8596
Đặt tên theo Pin-tailed Sandgrouse
Tên thay thế 1298 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0640897
Viễn điểm quỹ đạo 2.3801063
Độ lệch tâm 0.0711077
Chu kỳ quỹ đạo 1209.8826441
Độ bất thường trung bình 40.78858
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40357
Kinh độ của điểm nút lên 171.50484
Acgumen của cận điểm 321.45651
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8596 Alchata (1298 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8596 Alchata
3957--8596-alchata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)