User Tools

Site Tools


3958--8755-querquedula-la-gi

Querquedula
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8755
Đặt tên theo Garganey
Tên thay thế 4586 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7935304
Viễn điểm quỹ đạo 3.6553928
Độ lệch tâm 0.1336444
Chu kỳ quỹ đạo 2114.8727190
Độ bất thường trung bình 34.31650
Độ nghiêng quỹ đạo 1.38795
Kinh độ của điểm nút lên 65.59010
Acgumen của cận điểm 335.26254
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8755 Querquedula (4586 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8755 Querquedula
3958--8755-querquedula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)