User Tools

Site Tools


3960--9013-sansaturio-la-gi

Sansaturio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9013
Tên thay thế 1985 PA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9473765
Viễn điểm quỹ đạo 3.4272801
Độ lệch tâm 0.2753485
Chu kỳ quỹ đạo 1609.0869790
Độ bất thường trung bình 81.47644
Độ nghiêng quỹ đạo 11.29446
Kinh độ của điểm nút lên 166.44652
Acgumen của cận điểm 126.18989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9013 Sansaturio (1985 PA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9013 Sansaturio
3960--9013-sansaturio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)