User Tools

Site Tools


3961--9162-kwiila-la-gi

9162 Kwiila (provisional designation: 1987 OA) is an Apollo Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Jean Mueller ở the Đài thiên văn Palomar in San Diego County, California, on 29 tháng 7 năm 1987. Nó được đặt theo tên Kwiila, a figure from the Luiseño creation myth.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
3961--9162-kwiila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)