User Tools

Site Tools


3962--9333-hiraimasa-la-gi

Hiraimasa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9333
Tên thay thế 1990 TK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1296896
Viễn điểm quỹ đạo 3.0341470
Độ lệch tâm 0.1751522
Chu kỳ quỹ đạo 1515.3472475
Độ bất thường trung bình 85.73367
Độ nghiêng quỹ đạo 17.11080
Kinh độ của điểm nút lên 32.46183
Acgumen của cận điểm 2.09104
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9333 Hiraimasa (1990 TK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9333 Hiraimasa
3962--9333-hiraimasa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)