User Tools

Site Tools


3963--9674-slovenija-la-gi

Slovenija
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9674
Đặt tên theo Slovenia
Tên thay thế 1998 QU15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2283743
Viễn điểm quỹ đạo 2.9054013
Độ lệch tâm 0.1318770
Chu kỳ quỹ đạo 1502.1342825
Độ bất thường trung bình 318.01877
Độ nghiêng quỹ đạo 8.48957
Kinh độ của điểm nút lên 164.46860
Acgumen của cận điểm 353.69564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9674 Slovenija (1998 QU15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1998, bởi Slovenian astronomers ở Črni Vrh Observatory.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9674 Slovenija
3963--9674-slovenija-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)