User Tools

Site Tools


3964--dipterocarpus-caudatus-la-gi

Dipterocarpus caudatus là loài thực vật thuộc họ Dầu. Loài này phân bố ở Sumatra, ven biển thuộc bán đảo Malaysia, Singapore và Borneo.

Phân loài D. c. ssp. caudatus có ở Việt Nam và Philippin, được IUCN xếp vào nhóm loài cực kỳ nguy cấp.[1] Phân loài này có tên tiếng Việt là dầu cát, giống như Dipterocarpus costatus.

Phương tiện liên quan tới Dipterocarpus caudatus tại Wikimedia Commons

3964--dipterocarpus-caudatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)