User Tools

Site Tools


3966--10173-hanzelkazikmund-la-gi

Hanzelkazikmund
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và L. Šarounová
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10173
Tên thay thế 1995 HA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8378690
Viễn điểm quỹ đạo 3.3165678
Độ lệch tâm 0.0777811
Chu kỳ quỹ đạo 1971.6776178
Độ bất thường trung bình 84.61752
Độ nghiêng quỹ đạo 8.79622
Kinh độ của điểm nút lên 212.77834
Acgumen của cận điểm 74.75667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10173 Hanzelkazikmund (1995 HA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1995 bởi P. Pravec và L. Šarounová ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10173 Hanzelkazikmund
3966--10173-hanzelkazikmund-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)