User Tools

Site Tools


3967--10324-vladimirov-la-gi

10324 Vladimirov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1379.6451070 ngày (3.78 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3967--10324-vladimirov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)