User Tools

Site Tools


3968--10484-hecht-la-gi

Hecht
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10484
Tên thay thế 1983 WM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1369781
Viễn điểm quỹ đạo 2.5033491
Độ lệch tâm 0.0789537
Chu kỳ quỹ đạo 1290.8516448
Độ bất thường trung bình 316.97560
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72626
Kinh độ của điểm nút lên 253.38019
Acgumen của cận điểm 190.68106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10484 Hecht (1983 WM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10484 Hecht
3968--10484-hecht-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)