User Tools

Site Tools


3969--7776-takeishi-la-gi

Takeishi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7776
Tên thay thế 1993 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9028939
Viễn điểm quỹ đạo 2.6146115
Độ lệch tâm 0.1575466
Chu kỳ quỹ đạo 1239.9422173
Độ bất thường trung bình 292.97514
Độ nghiêng quỹ đạo 9.49059
Kinh độ của điểm nút lên 309.59618
Acgumen của cận điểm 39.81870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7776 Takeishi (1993 BF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1993 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7776 Takeishi
3969--7776-takeishi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)