User Tools

Site Tools


3970--10669-herfordia-la-gi

Herfordia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10669
Tên thay thế 1977 FN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3137854
Viễn điểm quỹ đạo 3.0365840
Độ lệch tâm 0.1350932
Chu kỳ quỹ đạo 1598.1924798
Độ bất thường trung bình 340.02577
Độ nghiêng quỹ đạo 12.33671
Kinh độ của điểm nút lên 266.83303
Acgumen của cận điểm 355.42535
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10669 Herfordia (1977 FN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1977 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the German town thuộc Herford.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3970--10669-herfordia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)