User Tools

Site Tools


3971--8131-scanlon-la-gi

Scanlon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8131
Tên thay thế 1976 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0453838
Viễn điểm quỹ đạo 3.0856468
Độ lệch tâm 0.2027396
Chu kỳ quỹ đạo 1500.9296383
Độ bất thường trung bình 234.79308
Độ nghiêng quỹ đạo 7.35192
Kinh độ của điểm nút lên 344.64490
Acgumen của cận điểm 34.10430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8131 Scanlon (1976 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1976 bởi E. F. Helin ở Palomar.

Tiểu hành tinh được đặt tên theo Leo Scanlon, một nhà thiên văn nghiệp dư, đồng sáng lập Amateur Astronomers Association of Pittsburgh, hay AAAP và là thành viên Học viện Nghệ thuật và Khoa học Pittsburgh.[1]

  1. ^ 8131 Scanlon
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8131 Scanlon
3971--8131-scanlon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)