User Tools

Site Tools


3972--8289-an-eefje-la-gi

8289 An-Eefje là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1992 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.[1] Nó được đặt theo tên An Marchal và Eefje Lambrecks, two Belgian women who were kidnapped và killed bởi Marc Dutroux ở 1996.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
3972--8289-an-eefje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)