User Tools

Site Tools


3973--8436-leucopsis-la-gi

Leucopsis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8436
Đặt tên theo Barnacle Goose
Tên thay thế 2259 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7219635
Viễn điểm quỹ đạo 3.4749039
Độ lệch tâm 0.1215034
Chu kỳ quỹ đạo 1992.1027513
Độ bất thường trung bình 21.05554
Độ nghiêng quỹ đạo 4.19730
Kinh độ của điểm nút lên 129.82268
Acgumen của cận điểm 305.20087
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8436 Leucopsis (2259 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8436 Leucopsis
3973--8436-leucopsis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)