User Tools

Site Tools


3974--8597-sandvicensis-la-gi

Sandvicensis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8597
Đặt tên theo Sandwich Tern
Tên thay thế 2045 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2720097
Viễn điểm quỹ đạo 3.1011913
Độ lệch tâm 0.1543180
Chu kỳ quỹ đạo 1608.4333377
Độ bất thường trung bình 33.59642
Độ nghiêng quỹ đạo 12.63014
Kinh độ của điểm nút lên 3.39639
Acgumen của cận điểm 262.03230
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8597 Sandvicensis (2045 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8597 Sandvicensis
3974--8597-sandvicensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)