User Tools

Site Tools


3975--8914-nickjames-la-gi

Nickjames
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 25 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8914
Tên thay thế 1995 YP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6848004
Viễn điểm quỹ đạo 3.3050768
Độ lệch tâm 0.1035541
Chu kỳ quỹ đạo 1893.1294755
Độ bất thường trung bình 189.38417
Độ nghiêng quỹ đạo 11.17418
Kinh độ của điểm nút lên 86.35960
Acgumen của cận điểm 290.68213
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8914 Nickjames (1995 YP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1995 bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8914 Nickjames
3975--8914-nickjames-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)