User Tools

Site Tools


3976--9014-svyatorichter-la-gi

Svyatorichter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9014
Đặt tên theo Sviatoslav Richter
Tên thay thế 1985 UG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9332986
Viễn điểm quỹ đạo 2.7066734
Độ lệch tâm 0.1666766
Chu kỳ quỹ đạo 1290.7034538
Độ bất thường trung bình 127.94898
Độ nghiêng quỹ đạo 9.43458
Kinh độ của điểm nút lên 73.55353
Acgumen của cận điểm 341.08091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9014 Svyatorichter (1985 UG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1985 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9014 Svyatorichter
3976--9014-svyatorichter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)