User Tools

Site Tools


3977--9164-colbert-la-gi

Colbert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9164
Tên thay thế 1987 SQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6728303
Viễn điểm quỹ đạo 3.6798609
Độ lệch tâm 0.1585203
Chu kỳ quỹ đạo 2067.7120559
Độ bất thường trung bình 209.14187
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69422
Kinh độ của điểm nút lên 325.26755
Acgumen của cận điểm 65.34949
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9164 Colbert (1987 SQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9164 Colbert
3977--9164-colbert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)