User Tools

Site Tools


3978--9334-moesta-la-gi

Moesta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9334
Tên thay thế 1990 UU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1834523
Viễn điểm quỹ đạo 3.0836647
Độ lệch tâm 0.1709118
Chu kỳ quỹ đạo 1561.0359190
Độ bất thường trung bình 132.70314
Độ nghiêng quỹ đạo 11.89579
Kinh độ của điểm nút lên 189.22701
Acgumen của cận điểm 98.73971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9334 Moesta (1990 UU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9334 Moesta
3978--9334-moesta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)