User Tools

Site Tools


3979--9831-simongreen-la-gi

Simongreen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9831
Đặt tên theo Simon F. Green
Tên thay thế 1979 QZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9088083
Viễn điểm quỹ đạo 2.9221007
Độ lệch tâm 0.2097519
Chu kỳ quỹ đạo 1371.1871380
Độ bất thường trung bình 214.37482
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40026
Kinh độ của điểm nút lên 168.64038
Acgumen của cận điểm 187.91324
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

9831 Simongreen (1979 QZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9831 Simongreen
3979--9831-simongreen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)