User Tools

Site Tools


3981--10174-emi-ka-la-gi

10174 Emička
Tên
Tên Emička
Tên chỉ định 1995 JD
Phát hiện
Người phát hiện Z. Moravec
Ngày phát hiện 2 tháng 5 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2354964
Bán trục lớn (a) 2.7465996 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0997853 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.3934139 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.55 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.38438°
Kinh độ (Ω) 213.77910°
Acgumen (ω) 340.18531°
Độ bất thường trung bình (M) 327.98223°

10174 Emička là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1662.6140449 ngày (4.55 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1995 bởi Z. Moravec và được đặt theo tên cháu bà ta là Ema Moravcová.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
  2. ^ http://www.klet.org/jmena/view.php3?astnum=10174
3981--10174-emi-ka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)