User Tools

Site Tools


3982--10325-bexa-la-gi

Bexa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10325
Tên thay thế 1990 WB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0189832
Viễn điểm quỹ đạo 2.7089968
Độ lệch tâm 0.1459426
Chu kỳ quỹ đạo 1327.5988928
Độ bất thường trung bình 192.05859
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28976
Kinh độ của điểm nút lên 110.15454
Acgumen của cận điểm 60.93150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10325 Bexa (1990 WB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10325 Bexa
3982--10325-bexa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)